Podręczniki

Podręczniki firmy Nowa Era jako forma zachęcenia uczniów do nauki przedmiotów ścisłych

Podstawą skutecznej edukacji jest zachęcenie młodzieży do nauki. W wielu szkołach za szczególnie trudne do opanowania uznawane są przedmioty ścisłe. Na szczęście na rynku dostępne są atrakcyjne Podręczniki dostępne w najlepszej księgarni ułatwiające przyswajanie wiadomości. Warto zwrócić uwagę na szeroką ofertę wydawnictwa Nowa Era.

Informacje przekazane w przystępny sposób

Każdy podręcznik szkolny powinien przekazywać ważne informacje w sposób zrozumiały dla uczniów. Jest to istotne zwłaszcza w początkowym okresie nauki w szkołach ponadpodstawowych. Młodzi ludzie powoli przyzwyczajają się do nowych wymagań narzuconych przez nauczycieli. Podręczniki powinny pomóc w szybkim opanowaniu materiału oraz zachęcać do samodzielnego rozszerzania wiedzy, na przykład, przy wykorzystaniu Internetu.

Powtórzenie i rozszerzenie wiadomości

Wymagania te spełnia książka “Matematyka 1” przygotowana przez wydawnictwo Nowa Era przy współpracy z zespołem autorskim w następującym składzie: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Jerzy Janowicz, Dorota Ponczek i Karolina Wej. Autorzy skupili się na wprowadzeniu młodych ludzi w skomplikowane zagadnienia matematyczne, które omawiane będą w całym okresie nauki w liceum ogólnokształcącym i technikum. W każdym dziale przypominane są informacje szkoły podstawowej, a najważniejsze kwestie do zapamiętania wyróżnione są odpowiednim kolorem. Ułatwia to wyszukiwanie wiadomości w celu powtórzenia przed kolejną lekcją lub planowanym sprawdzianem.

Teoretyczna i praktyczna strona przedmiotu

Podręczniki stosowane w szkołach powinny mieć ciekawą formę wizualną, wykorzystują ilustracje, schematy i wykresy. Taką książką jest “Matematyka 1”. Autorzy zdecydowali się na zamieszczenie dużej liczby grafiki opatrzonej stosownym komentarzem. W tekście stosowane są nawiązania do sytuacji znanych z codziennego życia tak, aby młodzi ludzie zauważyli nie tylko teoretyczną stronę matematyki, lecz także praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień.

Przygotowanie do egzaminu maturalnego

Produkty wydawnictwa Nowa Era od wielu lat zbierają pozytywne opinie specjalistów oraz samych uczniów. Podręczniki mają wygląd wzbudzający zaciekawienie młodzieży i przekazują szeroki zakres informacji niezbędnych w okresie przygotowania do egzaminu maturalnego. Podręczniki takie jak “Matematyka 1” mogą być przyczyną szerszego zainteresowania uczniów przedmiotami ścisłymi, co zaowocuje w przyszłości.